Navigace

Poslední články

Tag: "Iolit"

  • Iolit
    Iolit
    1739 Views Liked

    Iolit neboli Cordierit, patří do skupinky cyklosilikátů, který obsahuje hliník a tvoří horninový minerál. V roce 1813 byl objev francouzským geologem P. L. Cordierem a minerál pojmenoval podle svého jména.

    Přečíst