Jsme registrovaní na Puncovním úřadě.

Prodávané zboží vyhovuje ustanovením puncovního zákona.