Zaregistrovat jako partnerský zákazník - zápis pověření účtu registrovat